In Gent worden gedurende het hele jaar dagelijks 65 bedden voorzien voor nachtopvang van dak- en thuislozen. Tijdens de winter worden daar nog 40 bedden aan toe gevoegd en wordt het aantal slaapplaatsen in de crisisopvang opgetrokken naar 105. 

Ondanks de inspanningen om zoveel mogelijk mensen een bed en veiligheid aan te bieden, stellen we vast dat we het hele jaar door mensen ontmoeten die de nacht op straat doorbrengen. Mensen die buiten slapen, in portalen van appartementsgebouwen, wassalons, garageboxen, auto’s, tentjes in parken…

Sommigen van hen zijn creatief in hun overleven. Zij leven in caravans of bootjes,  bouwen zelf constructies waar ze langer kunnen wonen. Bij anderen ontbreekt hiervoor de veerkracht, zij slapen in extreem precaire omstandigheden onder bruggen, in parken en open bouwwerven… Een deel van de buitenslapers zijn heel zichtbaar aanwezig in het straatbeeld, de meerderheid kiest er voor zich goed weg te steken en hoopt met rust gelaten te worden. 

Ook de redenen waarom mensen in de openbare ruimte overnachten zijn zeer uiteenlopend. Sommige zijn pas in Gent aangekomen en kennen het aanbod nog niet. Soms is de nachtopvang volzet en moeten er mensen geweigerd worden. Er zijn mensen die de nachtopvang geprobeerd hebben maar er bewust voor kiezen om geen gebruik te maken. Ze hebben een beter alternatief, vinden de regels maar niks, voelen zich er niet veilig. Een kleine groep is zo kwetsbaar dat voor hen buiten slapen de enige mogelijkheid lijkt: vaak zijn dit mensen met zeer zware psychiatrische problematiek of verslaving.

Nachtpatrouilles

In de winter van 2018 nam het team straathoekwerk het initiatief om op regelmatige basis nachtpatrouilles te organiseren. Tijdens de patrouilles doen straathoekwerkers in duo de ronde langs parken, stations, wassalons, garages, auto’s, bootjes… waarvan geweten is dat er regelmatig mensen de nacht doorbrengen. Ze leggen contact met mensen die geen gebruik maken van de Gentse opvanginitiatieven.

De patrouilles gaan om de 8 dagen op pad. Tijdens de dagen dat er vorst voorspeld wordt worden zoveel mogelijk nachten extra patrouilles te voorzien. De patrouilles starten rond 20u aan de nachtopvang en tegen 1u wordt er meestal afgerond aan Sint Pieters Station dat rond die tijd zijn deuren sluit.

Doel van de patrouilles 

Tijdens de patrouilles wordt contact gelegd met mensen die in de openbare ruimte overnachten en geen veilige, warme en droge slaapplaats hebben. Bij een kop warme soep of koffie worden alternatieven besproken en worden mensen toegeleid naar de nachtopvang. Voor wie beslist daar geen gebruik van te maken, hebben ze slaapzaken en slaapmatjes mee en zorgen ze dat mensen voldoende beschut liggen. Als ingeschat wordt dat een situatie niet veilig is, als mensen meer zorgen nodig hebben, worden hulpdiensten ingeschakeld. De nachtpatrouilles bieden meer zicht op het fenomeen van buitenslapers, de grootte van de groep en beweegredenen van deze mensen om geen gebruik te maken van aanbod van nachtopvang of alternatieven

Per nacht worden tussen de 5 en 15 mensen gezien.

Dakloosheid – leg jij je er bij neer? Straathoekwerkers legden gedurende een jaar vast hoe mensen overleven in de openbare ruimte. Sinds midden januari wordt op de facebookpagina van straatwijsgent dagelijks een nieuwe foto gedeeld.   Een selectie van deze foto’s wordt in de loop van de volgende maanden tentoongesteld op verschillende plaatsen in Gent, onder andere in Enchanté locaties. Een update en meer info over de plaatsen en data vind je op straatwijsgent.Be en de straatwijs