Heer, heerlijk is Uw weg nu met mij
mét het mij zaligmakende medicijn van de mari(a)-u(gh)-han(n)a !
Lof en eer en dànk zij Moeder Maria !
Ik krijg daar te maken met belazerij,
bewust laat ik me doen,
– het gaat maar over een schnabbel habbekratsen,
ik neem er niemand iets kwalijk : ik wordt er alleen maar ‘rijker’ van ….-
zij zoeken ‘t overleven, zij oogsten al zo’n geringe baat …. –
en weten die mensen wel dat U me zo hun goede of verharde harten tonen laat ?Dat ik tracht wat verkwikking te brengen
aan hen die zo afzien, door hun hoge ‘paranoia-staat’ ?!
Mààr o maat, een bezorgdheid van belang ! :
beseft de aldaar ontmoete ‘black & white magic  man’ wel
wat een averij hij voor zichzelf bewerkt ?
(zo dunkt het mij, en ik heb goede redenen),
wàt een Levensbedreigend spel
hij feitelijk opmaakt ?!!!
Zijn woorden kloppen nog niet met zijn daden :
hij maakt zijn woorden niet waar ….
hij is, denk ik, met zijn incorrectheden zichzelf aan het laden
met een loodzware ‘rugzak’
en nu thuis bid ik dat hij zijn zak wil verlichten (niet met mij !)
en aan die machten verzaakt
en in de hoogste kràcht van Uw Liefde binnen geraakt ! :
nieuwste vriend ? Met de mij nog onuitspreekbare naam…. :
uit diskretie : er treffe hem geen enkele blaam !
Amen, haleluja !

Door Jan Bart, (van ‘t Hart ?), dank,
 – Balegem, do 29 augustus 2019 A.D., vroege morgen