Interview met Els De Smet, oprichtster van Contactpunt Waardige Uitvaart

Toen ik een wandeling maakte met mijn hondje zag ik dat er op het infobord van de Westerbegraafplaats een uitnodiging hing voor een herdenking op de 1° zondag van juni. Omdat ik hier meer info over wilde had ik een gesprek met Els De Smet, oprichtster van Contactpunt Waardige Uitvaart.

Wie wordt er op die herdenking herdacht?

Els: “De mensen die begraven worden door het Contactpunt Waardige Uitvaart. Voor juni 2019 had ik 75 namen op een witte steen geschreven. Die stenen gebruik ik tijdens de jaarlijkse herdenking. In het afgelopen jaar heb ik dus 75 mensen een uitvaart gegeven. Wij verzorgen de uitvaart voor mensen waarvan de nabestaanden, familie of vrienden het financieel te moeilijk hebben om de uitvaart zelf te betalen. Ik ben op eigen houtje begonnen met deze organisatie, omdat Gentse organisaties waar armen het woord nemen de stadsbegrafenissen aanklaagden bij het stadsbestuur.”

Wat was er dan mis met de stadsbegrafenissen?

Els: “Men vond de stadsbegrafenissen niet menselijk. De overledene kreeg een minderwaardige kist. “Hij wordt begraven in een bak” zeiden de nabestaanden. Er was geen uitvaart en de crematie of begraving gebeurden ’s morgens vroeg, waardoor de nabestaanden er niet bij aanwezig konden zijn. De naam van de overledene werd tijdens de begraving of crematie ook niet genoemd en op de laatste rustplaats plaatste men enkel een klein bordje met een nummer. Mensen liepen gewoon over het graf omdat ze niet doorhadden dat daar iemand begraven lag. Ook met de levensovertuiging van de overledene werd geen rekening gehouden. Zo kreeg elke ”bak” een kruis. Het stadsbestuur luisterde wel naar de aanklacht, maar was niet van plan veranderingen bij de stadsbegrafenissen aan te brengen. Daarom ben ik 8 jaar geleden op eigen houtje begonnen met het Contactpunt Waardige Uitvaart om hier verder rond te werken.”

Wat heb je al kunnen veranderen?

Els: “Ik verzorg de eerste opvang en rouwbegeleiding van de nabestaanden, familie en/of vrienden en de uitvaart van de overledene. Zo heb ik mij ervoor ingezet dat er rouwkaartjes zijn, dat de overledene wordt opgebaard in een kwaliteitsvolle kist en dat er een herdenkingsteken met naam op de laatste rustplaats komt. Ik vind het ook belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de levensovertuiging van de overledene. Zo vind ik het niet kunnen dat iemand die gelooft in de Islam gecremeerd wordt, want in de Islam gelooft men dat d e ziel van de overledene verloren gaat bij crematie. Nog een voorbeeld is dat er bij niet-gelovigen geen kruis op de kist aanwezig is.”

Waar vindt de uitvaart, de begraving of de crematie plaats?

Els: “De uitvaart vindt meestal plaats in het ziekenhuis, hoofdzakelijk in het Jan Palfijn. De begraving vindt meestal plaats op de Westerbegraafplaats. De crematie en uitstrooiing vinden plaats in het crematorium van Lochristi. Als men hier graag een wijziging in wil, is dit bespreekbaar. De enige voorwaarde is dat het een begraafplaats is in het Gentse.”

Ben jij een vriend of familielid verloren maar kan je de uitvaartkosten niet betalen? Contactpunt Waardige uitvaart is bereikbaar via 0479/43.32.27 of waardige.uitvaart@cawoostvlaanderen.be   Wil je Contactpunt Waardige Uitvaart financieel steunen? Dat kan via een overschrijving met vermelding ‘Gift Contactpunt “Waardige Uitvaart”’ op het rekeningnummer BE25 0689 0002 0082.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *