We schrijven dak- en thuisloze tussen haakjes, omdat die behoeften natuurlijk dezelfde zijn als andere mensen. Alleen is het moeilijker voor dak- en thuisloze mensen om aan die behoefte te voldoen. Ze hebben geen frigo om  open te trekken als ze honger hebben, geen bed om in te liggen als ze moe zijn, geen douche om onder te staan bij het wakker worden. Overleven zonder dak of thuis is een voltijdse bezigheid. Waar wij ons op 30 minuten gewassen en ontbeten hebben, duurt dit veel langer als je al voorzieningen bij elkaar moet sprokkelen.

Eten en drinken

Heel wat KRASdiensten (een netwerk van 18 sociale organisaties met sociale kruidenier, kledij, sociale dienst,..)  voorzien voedselpunten. Ook de organisaties verbonden aan het Gent Solidariteitsfonds zorgen voor materiële ondersteuning. In de inloopcentra en nachtopvang kunnen dak- en thuisloze mensen een kom soep of een maaltijd krijgen. Ook bij de vele voedselbedelingen kunnen ze voedsel en drinken verkrijgen. Verder zijn er initiatieven zoals Let’s Safe Food en Enchanté. Let’s Safe Food verdeelt voedseloverschotten op een heel laagdrempelige manier. Dankzij Enchanté kunnen de mensen langsgaan bij hartelijke handelaren voor een uitgestelde koffie of (take-away) maaltijd. Ook is er het project Foodsavers van het OCMW.

Hygiëne

het Huis van Hygiëne , de Fontein, bevindt zich op het Van Beverenplein. Het is een plek waar je kan douchen en jouw kleren wassen. Ook in het inloopcentrum van het CAW kan je douchen en kleren wassen. En wat weinigen weten: in het Van Eyck zwembad kan je nog echt een bad nemen! In de nachtopvang is er ook mogelijkheid om te douchen en krijg je benodigdheden zoals tandpasta, shampoo,… Ook veel diensten die voedselbedeling doen, geven sanitaire spullen. Toegang tot sanitair is een groot probleem, dat werd uitvergroot door de Corona crisis: publieke toiletten en cafés waren/zijn gesloten.

Kledij en opslag van spullen

Verschillende KRASdiensten hebben materiële hulpverlening. Hier kom je terecht via een doorverwijsbrief. Ook is er weggeefwinkel de Rode Lotus in de Meubelfabriek (na afspraak) en de weggeefwinkel in het buurtcentrum Rabot op vrijdag. Sinds 2018 heeft de Dienst Outreachend Werken een lockerproject. Hier kunnen dak- en thuisloze mensen gratis over een locker beschikken voor een periode van 3 maanden. De lockers staan in het Baudelopark, aan de Okapiparking, (tijdelijk nog) in de Abeelstraat en als proefproject in verschillende ondergrondse parkings.

Sociale contacten en ondersteuning

Iedere mens heeft behoefte aan sociaal contact, gesprekken, positieve sociale relaties, een luisterend oor. Het CAW baat in Gent twee inloopcentra uit: Pannestraat en SOC Oude Houtlei. In de huidige omstandigheden zijn deze twee gesloten en wordt alles geconcentreerd in het ICC (Citadelpark), waar men coronaproof tot rust kan komen. Hier is ook het brugteam aanwezig, een dienst van het CAW die een brug probeert te slaan tussen de cliënt en de hulpverlening. Mensen kunnen ook steeds terecht bij het OCMW welzijnsbureau op de wijk of het CAW onthaal (Oude Houtlei 124).Voor (ex-) druggebruikers is er het project OpStap (Kartuizerlaan 70) van de Dienst Outreachend Werken. Hier is er op maandag en vrijdag inloop van 14u-17u, eten op woensdag en “werkjes” doorheen de week. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en alle anderen zijn er de twee aanloophuizen Poco Loco, De Ferre (Francisco Ferrerlaan 106) en Den Henri (Steenakker 250, 9000 Gent).
En Villa Voortman (Vogelenzangpark 10 – 17) ontvangt gekwetste mensen met dubbeldiagnose in een heel cultureel kader.

Over heel Gent zijn er armoedebelangen verenigingen, waar armen het woord nemen. Vzw Sivi, De Zuidpoort en BMLIK (Beweging voor mensen en gezinnen met een laag inkomen) zorgen via buurtontbijt, inspringtheater, activiteiten en ondersteuning dat mensen in armoede een stem krijgen. De BMLIK heeft een aparte jongerentak, Jong Gent In Actie.
Enchanté zorgt ervoor dat mensen uitgestelde diensten kunnen gebruiken. Zo kunnen mensen zich even opwarmen, een uitgestelde koffie drinken of een uitgestelde maaltijd nuttigen. Ze doen dit bij hartelijke handelaren, zodat ook dak- en thuisloze mensen eens iets met iemand anders in contact komen dan lotgenoten.
Voor jongeren is er het ontmoetingshuis de Fabriek van Habbekrats (Raffinaderijstraatje 4), de ontmoetingshuizen van vzw Jong, het Overkophuis (Drabstraat 18) , de mobiele jeugdwerkers van Averroes en Ergenekon en de jeugdstraathoekwerkers en schoolspotters van Dienst Outreachend Werken.

Vrije tijd en scholing

Daklozenbibliotheek (Rerum Novarumplein): deze kast was een proefproject en werd geplaatst in de bibliotheek in Nieuw Gent. Ondertussen zijn alle boeken uit deze kast naar het inloopcentrum in het ICC (Citadelpark) verhuisd.

Gantoise Plantrekkers: voetbalploeg voor mensen in kwetsbare situaties, ondersteund door KAA Foundation, stad en OCMW Gent. Voor kinderen en jongeren is er Sportaround , ‘naschoolse bewegingslessen’ voor kinderen die niet altijd terecht kunnen in een gewone sportclub.

Uit Pas: een pas om verschillende sociale, sportieve culturele activiteiten te doen. Voor mensen met verhoogde tegemoetkoming is deze slechts 1 euro en zorgt ervoor dat je maar 1/5 van het normale tarief betaalt.

Digitaal Talentpunt: toegang tot computers, gratis internet en digitale vorming.

Leerpunt : gratis cursussen (kleine bijdrage voor het lesmateriaal)
 Lessen in kleine groepjes én zéér eenvoudig uitgelegd, o.a. cursus theorie rijbewijs, Frans/Engels,  OKAN-klassen, en NT2.


Wisper: artistieke cursussen , ook mogelijk aan sociaal tarief

Uitgestelde cultuurtickets via Enchanté: filmzalen en concertzalen.