Op 19 en 20 mei vond in Luik de Belgian Homeless Cup plaats, het nationale voetbaltoernooi met meer dan dertig daklozenteams uit alle hoeken van ons land. We trokken naar Luik in het kielzog van de Gentse ploeg.

“Als er iemand een probleem heeft, hoe groot of klein ook, kan je altijd bij de coaches terecht” vertelt trainer Pierre aan zijn ploeg in het station in Luik. “Maar vooral: amuseer jullie!”. De spelers leggen de handen opeen en slaan de kreet ‘Go Buffalo!’ uit. Vervolgens loopt de groep in volle teugen naar het voet- balterrein naast het station.

Daar zijn al verschillende teams uit heel België en een uit Nederland aan- wezig. Enkelen zijn al begonnen met matches te spelen. Naast de speelvel- den staan ligstoelen met parasols en een DJ in een caravan, een tafelvoetbalspel en een gratis kapsalon. Een omroeper kondigt de te spelen matches aan via een luidspreker, iedereen is vrolijk en goedgezind.

Verbroedering

De Gantoise Plantrekkers bereiden zich voor op hun eerste match. Tijdens het vooroverleg met de groep benadrukken trainers Pierre en Dirk dat de spelers vooral zorg moeten dragen voor elkaar. “Jullie hebben het hele seizoen gewerkt aan een positieve samenwerking, dat is het credo.” De groep is goed op elkaar afgestemd en de ondelinge dynamiek is tastbaar. Onze Gentse keeper houdt zijn cool en er wordt goed samengespeeld. Er wordt bij beide ploegen vaak gewis- seld, want de zon schijnt al straf en dat vergt behoorlijk wat energie van de spelers.

Na een uitschuiver op het beton in de tweede helft helpen de spelers elkaar op sportieve wijze omhoog en schudden ze de hand: fairplay. De eindstand is 4-9. De verbroedering op het veld jegens anderen en elkaar is werkelijk prachtig om te zien!

Plantrekkers

Bij de Gantoise Plantrekkers werkt men met daklozen, thuislozen, andere vormen van begeleid wonen, vluchte- lingen en personen met een drugs- of alcoholverslaving. Het project creëert een veilige omgeving waar ieder zich kan ontwikkelen en groeien. Trainer Dirk is vanaf het begin betrokken bij dit sociaal sportief project. Dirk vertelt met passie zijn verhaal.

Tien jaar geleden kwamen OCMW Gent, CAW en straathoekwerk Gent voor een eerst samen en werd de Gentse ploeg in het leven geroepen. Oorspronkelijk heette de ploeg ‘Ghent Homeless Blue’, maar de naam werd veranderd naar ‘Gantoise Plantrekkers’ omdat de eerste naam de lading niet meer dekte. “Het is een veel bredere doelgroep. Het zijn allemaal stuk voor stuk plantrekkers die niet noodzakelijk alleen dakloos zijn”, vertelt Dirk.

Iedereen coach

“Het gaat over zoveel meer dan voetbal alleen. Iedereen hoort erbij en niemand wordt uitgesloten. Bij dit toernooi is er ook geen eindklassement. Iedereen is een winnaar. Onze mensen hebben al genoeg verloren,” vertelt Dirk. Ook naast het veld kunnen de spelers met hun problemen terecht bij de coaches, “maar eigenlijk is iedereen bij ons coach op zijn of haar eigen manier”, zegt Dirk. “Er is geen hiërarchie, we spelen alle- maal ons eigen rol en voetbal is het middel dat voor verbinding zorgt.

“In de klassieke voetbalwereld moet de kracht van het individu de ploeg versterken, terwijl bij de Gantoise Plantrekkers de kracht van de ploeg het individu versterkt”. Dirk vertelt dat de spelers heus allemaal geen doetjes zijn, maar dat de vooringenomenheid van het grote publiek onjuist is. “Wie zijn wij om rechter te spelen? Onze mensen hebben nood aan duidelijkheid en struc- tuur. Die bal doet iets met de mensen.” Go Buffallo!